Oppstart

Oppstart av ny virksomhet

0

Det å starte opp en bedrift tar tid. De fleste eksperter på området sier at du må regne deg cirka to år fra du starter til du er noenlunde oppe og går for fullt. Og ytterligere tre til fem år før du begynner å drive lønnsomt.

Må ha tålmodighet

Med slike prognoser som bakteppe så skal man ha ganske så bra med drivkraft og tålmodighet for å se prosjektet vel i havn.

Nå er det selvsagt noen som klarer oppstarten mye raskere enn dette, men det er mer unntakene som bekrefter regelen.

Trenger du alt du har på kjøkkenet?

Next article

You may also like