Økonomi

Bedriftsøkonomi

0

Når man skal drive næringsvirksomhet så er det å ha en sunn økonomi allerede fra start meget viktig for å kunne lykkes.

De vanskelige første-årene

De fleste som ikke klarer å komme seg gjennom de vanskelige første årene bukker nemlig under på grunn av for lite startkapital. De har ikke klart å få med seg mange nok pengesterke personer inn i prosjektet som kan hjelpe dem med frisk kapital frem til selskapet går med overskudd.

Hvis man ikke har nok kapital i starten, går eksempelvis dette ut over evnen til å markedsføre seg.

Trenger du alt du har på kjøkkenet?

Next article

You may also like